Hội đồng trường

Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhiệm kỳ 2019-2024, được thành lập theo Quyết định số 4696/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục Đại học, Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có quyền hạn: Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường; Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường; Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng Trường gồm 25 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường, đại diên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của Trường; Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của một số khoa, viện; Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2024

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Nguyễn Đình Thi Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường
2 Phạm Duy Hòa Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
3 Phạm Xuân Anh Phó Hiệu trưởng
4 Hồ Ngọc Khoa Chủ tịch Công đoàn
5 Nguyễn Hoàng Giang Phó Hiệu trưởng
6 Hoàng Tùng Phó Hiệu trưởng
7 Trần Văn Tấn Trưởng bộ môn Kinh tế xây dựng
8 Nguyễn Ngọc Linh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
9 Trần Anh Bình Trưởng khoa Công nghệ thông tin
10 Nguyễn Bình Hà Trưởng khoa Sau đại học
11 Trần Thị Việt Nga Trưởng khoa Kỹ thuật Môi trường
12 Nguyễn Liên Hương Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý XD
13 Bùi Quang Trung Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên
14 Trần Vĩnh Trung Trưởng phòng Tài vụ
15 Phạm Thanh Tùng Trưởng khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
16 Phạm Thị Thùy Linh Đại diện BCH Đoàn TNCS 
17 Hoàng Vĩnh Long Trưởng khoa Vật liệu Xây dựng
18 Phạm Hùng Anh Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo
19 Trần Chủng Phó Chủ tịch Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng
20 Trần Đức Lân Tổng Giám đốc Công ty VSL Việt Nam
21 Trần Hồng Mai Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam
22 Phạm Hữu Sơn Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải
23 Đào Ngọc Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (Cotana Group)
24 Nguyễn Quốc Thông Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam
25 Lê Trung Thành Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng