Ban giám hiệu

PGS.TS PHẠM DUY HÒA

Hiệu trưởng

- Phụ trách chung và trực tiếp phục trách công tác tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp, thi đua khen thưởng, tài chính, Chỉ huy trưởng quân sự.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính tổng hợp và phòng Thanh tra - Pháp chế.

 

PGS.TS PHẠM XUÂN ANH

Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác đào tạo đại học và sau đại học

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, khoa Sau Đại học, Thư viện, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Kỹ sư chất lượng cao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

PGS.TS NGUYỄN HOÀNG GIANG

Phó Hiệu trưởng

 

- Phụ trách công tác khoa học & công nghệ, đối ngoại.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ, phòng Hợp tác quốc tế, phòng Thông tin và Truyền thông, khoa Đào tạo quốc tế, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

PGS.TS HOÀNG TÙNG

Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác cơ sở vật chất, tài vụ, công tác sinh viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tài vụ, phòng Quản trị Thiết bị, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, phòng Quản lý Đầu tư, phòng Bảo vệ, bản Quản lý Ký túc xá, Trạm Y tế, Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng, Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.