Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng

Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) là đơn vị trực thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng. Viện được thành lập theo Quyết định số 1546/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 5 tháng 5 năm 2014. Tiền thân là Trung tâm Dịch vụ Đầu tư và ứng dụng khoa học kinh tế xây dựng, được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1989 theo Quyết định số 744/QĐ của Bộ Đại học.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán kinh tế độc lập và hoạt động tự chủ theo quy định của Nghị định số 115/2005/NĐ – CP ngày 05 tháng 9 năm 2015 quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về kinh tế, quản lý và kinh doanh xây dựng, đô thị và bất động sản.
 • Tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ theo các chuyên đề phục vụ cho hoạt động xây dựng.
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn về kinh tế xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý doanh nghiệp, kinh doanh xây dựng và bất động sản.
 • Hợp tác liên kết hoạt động khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, quản lý bất động sản,… 

1. Hoạt động đào tạo

 • Đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nâng cao theo các chuyên đề:

  + Đo bóc tiên lượng và lập dự toán xây dựng công trình;

  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  + Công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng;

  + Định giá xây dựng;

  + Chỉ huy trưởng công trường xây dựng;

  + Nghiệm thu, hoàn công và thanh quyết toán CT;

  + Quản lý đô thị và khu dân cư;

  + Quản lý định mức sản xuất trong xây dựng;

  + Quản lý giá trong xây dựng;

  + Kỹ năng Xây dựng Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu;

  + Lập và thẩm định Thiết kế tổ chức thi công công trình;

  + Lập và đánh giá dự án đầu tư;

  + Định giá bất động sản;

  + Môi giới, tư vấn bất động sản và dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

  + Quản lý chung cư, vận hành công trình, cơ sở hạ tầng, quản lý vận hành đô thị;

  + Quản lý giá trị dự án đầu tư xây dựng;

  + Đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến đầu tư xây dựng;

  + Áp dụng công nghệ mới như mô hình thông tin công trình (BIM) và các phương thức quản lý dự án đầu tư xây dựng, các loại hợp đồng xây dựng tiên tiến;

  + Quản trị chiến lược;

  + Quản lý công tác thẩm định, thẩm tra trong xây dựng;

  + Quản trị sản xuất của doanh nghiệp;

  + Quản trị chất lượng xây dựng;

  + Quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp xây dựng;

  + Quản trị hành vi và xây dựng văn hóa, đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp;

  + Công nghệ mới trong thi công xây dựng công trình;

  + Tin học văn phòng, tin học trong xây dựng;

  + Liên kết đào tạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành;

  + Và các lớp chuyên đề khác theo trường hợp đặt hàng cụ thể.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tham gia đấu thầu các đề tài, dự án NCKH có nguồn vốn từ ngân sách và tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để tìm kiếm thêm các thể loại đề tài thuộc các lĩnh vực chuyên sâu sau:

 • Quản lý nhà nước về xây dựng;
 • Quản lý đô thị;
 • Hiệu quả dự án đầu tư;
 • Tư vấn quản lý đầu tư xây dựng
 • Hiệu quả sản xuất - kinh doanh;
 • Ứng dụng và đánh giá hiệu quả công nghệ mới trong xây dựng;
 • Tư vấn quản lý giá trị đầu tư xây dựng;
 • Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình, cơ sở hạ tầng, đô thị
 • Chiến lược phát triển ngành, doanh nghiệp;
 • Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương;
 • Quản lý doanh nghiệp;
 • Kinh doanh xây dựng;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Chất lượng dự án đầu tư xây dựng;
 • Chất lượng sản phẩm xây dựng;
 • Tổ chức và quản lý sản xuất;
 • Phát triển nguồn nhân lực.

3. Hoạt động dịch vụ tư vấn

 • Lập và thẩm định các loại hồ sơ xây dựng như dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, dự án phát triển sản phẩm, dự toán công trình, quyết toán công trình, quyết toán vốn đầu tư,v.v...
 • Đánh giá dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, dự án công nghệ mới;
 • Đánh giá hiệu quả của biện pháp tổ chức - kỹ thuật trong xây dựng;
 • Lập định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm cho ngành và các địa phương, doanh nghiệp xây dựng;
 • Định giá tài sản doanh nghiệp xây dựng;
 • Định giá đất đai cho các địa phương;
 • Đánh giá chất lượng công trình;
 • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và lựa chọn hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
 • Tư vấn lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
 • Tư vấn quản lý giá trị dự án đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình, cơ sở hạ tầng, đô thị
 • Tư vấn giám sát trong xây dựng bao gồm giám sát kỹ thuật, giám sát tiến độ, giám sát chất lượng và giám sát hành vi trên công trường xây dựng;
 • Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương ;
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển, chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp;
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp;
 • Xây dựng cơ chế quản lý đô thị, cơ chế thu hút lao động chất lượng cho các địa phương;
 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý Nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh;
 • Tư vấn pháp lý về hoạt động xây dựng và về kinh doanh bất động sản.

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Viện

 • Hội đồng Viện: Chủ tịch Hội đồng Viện PGS.TS Phạm Xuân Anh và các thành viên PGS.TS Đinh Văn Thuật, TS Nguyễn Liên Hương, TS Trần Văn Mùi, PGS.TS Nguyễn Thế Quân
 • Viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Thế Quân;
 • Phó viện trưởng: Th.S Vũ Văn Lập;
 • Kế toán trưởng: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn;
 • Hội đồng khoa học Viện: bao gồm 02 Giáo sư, 03 Phó giáo sư, 10 Tiến sĩ của Khoa Kinh tế & QLXD
 • Và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Viện.

2. Sơ đồ tổ chức

vienktxd.jpg

 • Địa chỉ: Phòng 309, nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 0246675 7069 | Hotline: 092 20 68886 (Zalo, Viber)
 • Fax: 84-4-3.6 284 423
 • Email: iicm@huce.edu.vn; iicm@kinhtexaydung.edu.vn
 • Website: iicm.com.vn