Chương trình đào tạo chất lượng cao

Nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập, trong những năm qua trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đó có các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo. Hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo mở ra cơ hội tiếp cận, học tập kinh nghiệm của các nền giáo dục tiên tiến, nhờ đó nâng cao chất lượng đào tạo bao gồm cả việc nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ sinh viên.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁP NGỮ

Các ngành, chuyên ngành đào tạo:

 •   Kiến trúc Pháp ngữ (KDF)
 •   Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Pháp ngữ (XF)

Mục tiêu đào tạo:  Đào tạo các Kỹ sư, Kiến trúc sư Pháp ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

 • Chương trình được sự hỗ trợ của chính phủ Pháp, các tổ chức và nhiều trường Đại học thuộc khối Pháp ngữ (AUF,AUCC...)

Học bổng và du học

 •  Phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được tiếp nhận học bậc Sau đại học tại các trường đối tác thuộc cộng đồng Pháp ngữ (Pháp, Bỉ, Canada, ... với học bổng của AUF, của Đại sứ quán Pháp, Bỉ, Canada, Chính phủ Pháp (Eiffel).
 •  Cuối năm thứ tư, những sinh viên đủ điều kiện sẽ được tuyển chọn sang Pháp học tiếp 2 năm theo chương trình đào tạo song bằng.
 •  Sau hơn 20 năm đào tạo của chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Pháp ngữ đã có hơn 90 sinh viên được nhận bằng Tiến sỹ, gần 280 sinh viên đã bảo vệ và đang theo học Thạc sỹ của các trường danh tiếng của Pháp, Bỉ, Canada...

Văn bằng tốt nghiệp

 • Sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo Pháp ngữ được cấp bằng kỹ sư, kiến trúc sư của trường Đại học Xây dựng Hà Nội và chứng chỉ của tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).
 • Sinh viên theo học Chương trình song bằng sẽ được đồng cấp bằng kỹ sư của trường ĐHXD và bằng kỹ sư của các trường đối tác như ESTP Paris, ENTPE Lyon, Institute Mines - Telecom, INSA Rennes.

Cơ hội việc làm

 • Ngoài các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, các kỹ sư, kiến trúc sư Pháp ngữ sẽ được ưu tiên giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và quy hoạch đang hoạt động tại Việt Nam và quốc tế.
 • Sau khi nhập trường, các sinh viên ngành Kiến trúc và chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp sẽ đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo Pháp ngữ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ANH NGỮ

Các ngành, chuyên ngành đào tạo

 • Kiến trúc Anh ngữ (KDE)                                             
 • Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Anh ngữ (XE)
 • Kỹ thuật Cấp thoát nước Anh ngữ (MNE)                      
 • Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông Anh ngữ (CDE)
 • Kinh tế xây dựng Anh ngữ (KTE)        

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo các Kỹ sư, Kiến trúc sư Anh ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Học bổng và du học

 • Sinh viên sẽ được giới thiệu và tham gia các hoạt động, chương trình và dự án hợp tác của Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) với các trường và tổ chức đối tác trên thế giới (Mỹ, Anh, Nhật, Úc, Đài Loan, Italia, Hàn Quốc,Thái Lan, Malaysia...v.v).
 • Được ưu tiên nhận học bổng Sau đại học ở ngoài nước

Cơ hội việc làm

 •  Ngoài các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, các kỹ sư, kiến trúc sư Anh ngữ sẽ được ưu tiên giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và quy hoạch đang hoạt động tại Việt Nam và quốc tế.
 • Sau khi nhập trường, sinh viên sẽ đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo Anh ngữ.

Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV)

Ngành đào tạo tại Đại học Xây dựng Hà Nội

- Là một dự án hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp. Dự án được thực hiện tại 4 trường: Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh. Tuyển sinh khóa đầu tiên năm 1999.

 •  Cơ sở hạ tầng giao thông
 •  Kỹ thuật đô thị
 •  Kỹ thuật công trình thủy
 • Vật liệu xây dựng

Chương trình đào tạo

- Được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo kỹ sư của các trường đại học danh tiếng của Pháp, do các chuyên gia Pháp và Việt nam cùng soạn thảo:

 • Giai đoạn đại cương: trường dự bị đại học Louis Le Grand

 • Giai đoạn chuyên ngành:

   + Ngành Cơ sở hạ tầng giao thông: trường Cầu đường Paris (Pont Paris Tech)

   + Ngành Kỹ thuật đô thị: Viện Khoa học ứng dụng Lyon (INSA-LYON)

   + Ngành Kỹ thuật Công trình thủy: trường Trung tâm Paris (École Central)

Cơ sở vật chất tài chính

 • Chính phủ Pháp đã tài trợ xây dựng các phòng thí nghiệm cho PFIEV - ĐHXDHN gồm: phòng thực hành tin học, phòng thí nghiệm vật liệu, phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm vật lý, phòng thí nghiệm thủy lực và 1 thư viện với nhiều tài liệu nước ngoài.
 • Kể từ năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư, cung cấp kinh phí xây dựng các phòng thí nghiệm điện tử - điện kỹ thuật, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ multimedia.

Bằng cấp

 • Bằng Kỹ sư chất lượng cao được châu Âu, Bắc Mỹ và Việt Nam công nhận tương đương trình độ thạc sỹ.

Cơ hội việc làm và du học

 • Hằng năm, nước Pháp cộng đồng châu Âu cấp 04 học bổng toàn phần Eiffel và Eramus+ cho sinh viên năm thứ 4 sang Pháp du học theo chương trình song bằng. Có 5 suất học bổng thực tập tốt nghiệp 6 tháng tại trường Đại học Cầu đường Paris, Viện khoa học ứng dụng Lyon và trường Đại học Trung tâm Paris.
 • Có nhiều cơ hội học bậc trên đại học tại các nước phát triển sau khi tốt nghiệp ĐHXDHN do bằng Kỹ sư chất lượng cao đã được quốc tế công nhận. Số lượng sinh viên PFIEV du học đến nay khoảng 164 sinh viên trong tổng số 626 sinh viên đã tốt nghiệp.
 • Có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty trong và ngoài nước do sinh viên PFIEV có kiến thức chuyên môn sâu, rộng và ngoại ngữ (Pháp, Anh) tốt.