Đào tạo vừa làm vừa học

1. Căn cứ

- Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thứ hai;

- Quy định số 267/2002/QĐ-ĐTXD ngày 10/6/2002 của Hiệu trưởng trưởng Đại học Xây dựng Hà Nội về việc đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai hệ chính quy.

2. Công tác tuyển sinh

Thông tin chi tiết xem tại chuyên trang Tuyển sinh tại địa chỉ: https://tuyensinh.huce.edu.vn/.

2.1. Quy mô tuyển sinh: 300 sinh viên/ năm

2.2. Danh mục các ngành/ chuyên ngành tuyển sinh với đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 STT

Mã tuyển sinh

Ngành/ chuyên ngành đào tạo

1 7580101  Kiến trúc
2 7580105  Quy hoạch vùng và đô thị
3 7580201  Kỹ thuật xây dựng
4 7580201_01  Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
5 7580201_02  Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình
6 7580201_03  Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng
7 7580205_01  Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường
8 7580213_01  Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước
9 7510105  Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
10 7480201  Công nghệ thông tin
11 7480101  Khoa học Máy tính
12 7520103  Kỹ thuật cơ khí
13 7520103_01  Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng
14 7520103_02  Kỹ thuật cơ khí/ Cơ giới hóa xây dựng
15 7580301  Kinh tế xây dựng
16 7580302_01  Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị
17 7580302_02  Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản

2.3. Danh mục các ngành/ chuyên ngành tuyển sinh với đối tượng đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng và đại học

 STT

Mã tuyển sinh

Ngành/ chuyên ngành đào tạo

1 7580101  Kiến trúc
2 7580105  Quy hoạch vùng và đô thị
3 7580201_01  Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
4 7580201_02  Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình
5 7580201_03  Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng
6 7580205_01  Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường
7 7580213_01  Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước
8 7510105  Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
9 7480201  Công nghệ thông tin
10 7480101  Khoa học Máy tính
11 7520103  Kỹ thuật cơ khí
12 7520103_01  Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng
13 7520103_02  Kỹ thuật cơ khí/ Cơ giới hóa xây dựng
14 7580301  Kinh tế xây dựng
15 7580302_01  Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị
16 7580302_02  Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản

3. Thông tin tuyển sinh - Đào tạo - Văn bằng: THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2024

Liên hệ

  • Phòng Quản lý Đào tạo (P.304 nhà A1) - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  • Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • Điện thoại: (024)38 694711