Đào tạo liên thông chính quy

1. Căn cứ

Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và Thông tư sửa đổi bổ sung số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

2. Quy mô tuyển sinh

200 sinh viên/ năm

3. Danh mục các ngành/ chuyên ngành đào tạo

 STT 

Mã tuyển sinh

Ngành/ chuyên ngành đào tạo

1 7580101  Kiến trúc
2 7580105  Quy hoạch vùng và đô thị
3 7580201_01  Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
4 7580201_02  Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình
5 7580201_03  Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng
6 7580205_01  Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường
7 7580213_01  Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước
8 7510105  Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
9 7480201 Công nghệ thông tin
10 7520103_01  Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng
11 7520103_02  Kỹ thuật cơ khí/ Cơ giới hóa xây dựng
12 7580301  Kinh tế xây dựng
13 7580302_01  Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị
14 7580302_02  Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản

4. Thông tin tuyển sinh - Đào tạo - Văn bằng: THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2024

Liên hệ

  • Phòng Quản lý Đào tạo (P.304 nhà A1) - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  • Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • Điện thoại: (024)38 694711