Cơ sở vật chất

Tại Hà Nội, trường có tổng diện tích hơn 3.9ha, trong đó có các khu giảng đường là nhà H1 (6 tầng), nhà H2 (4 tầng), nhà H3 (7 tầng + 2 tầng hầm), nhà Thư viện (4 tầng) và nhà Thí nghiệm (10 tầng), Trung tâm thể thao 1403 m2, Hội trường G3 (900 chỗ); Khu làm việc nhà A1 (6 tầng), nhà A2 (2 tầng) và Ký túc xá sinh viên 8012,22 m2/1000 giường. Hiện nay, trường đang đầu tư xây dựng cơ sở Đào tạo thực nghiệm tại Khu Đô thị ĐH Nam Cao - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam với diện tích trên 24ha. Năm 2022, Trường đã đưa vào sử dụng tòa nhà giảng đường (2 tầng nổi), ký túc xá (5095,78m2/500 giường), sân thực hành (diện tích sân 5024m2) cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại cơ sở Hà Nam.


Toàn cảnh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội


Trường Đại học Xây dựng Hà Nội- Trụ sở chính tại Hà Nội

 

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Cơ sở đào tạo thực nghiệm tại Hà Nam

Giảng đường, phòng thực hành, phòng thí nghiệm và nghiên cứu

  • Tổng diện tích giảng đường, phòng thực hành: 45.787,94 m2
  • Tổng diện tích phòng thí nghiệm và nghiên cứu: 10.911,26 m2

Thư viện và trung tâm học liệu

Tổng diện tích: 7.107,35 m2, trong đó:

  • Phòng Tự học - tầng 2: 350 chỗ
  • Phòng Đọc mở: 200 chỗ
  • Phòng Internet: 40 chỗ
  • Phòng Đa phương tiện: 30 chỗ
  • Phòng Đọc nghiên cứu sinh và Giảng viên: 30 chỗ
  • Phòng Giáo trình: 100 chỗ

Giáo trình, tài liệu

  • Phòng Giáo trình: 118.878 cuốn
  • Phòng Đọc mở (Tiếng Việt + Ngoại văn): 58.790 tài liệu