Cơ sở vật chất

Tại Hà Nội, trường có tổng diện tích hơn 3.9ha, trong đó có các khu giảng đường là nhà H1 (6 tầng ), nhà H2 (4 tầng), nhà H3 (7 tầng + 2 tầng hầm), nhà Thư viện (4 tầng) và nhà Thí nghiệm (10 tầng), Trung tâm thể thao 1403m2, Hội trường G3 (900 chỗ); Khu làm việc nhà A1 (6 tầng), nhà A2 (2 tầng) và Ký túc xá sinh viên 7464m2/1500 giường. Hiện nay, trường đang đầu tư xây dựng cơ sở Đào tạo thực nghiệm tại Khu Đô thị ĐH Nam Cao - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam với diện tích trên 24ha.


Toàn cảnh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội


Trường Đại học Xây dựng Hà Nội- Trụ sở chính tại Hà Nội


Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Cơ sở đào tạo thực nghiệm tại Hà Nam

 
 
 
 
 
 

Giảng đường

 • Tổng diện tích giảng đường H1, H2, H3, C4 và nhà Thí nghiệm: 17.000 m2
 • Tổng số phòng học: 99 phòng (50-150 chỗ)
 • Phòng thí nghiệm và xưởng thực hành: 16 phòng

Thư viện 

Tổng diện tích: 3590 m2 với 750 chỗ ngồi, trong đó:

 • Phòng Tự học - tầng 2: 350 chỗ
 • Phòng Đọc mở: 200 chỗ
 • Phòng Internet: 40 chỗ
 • Phòng Đa phương tiện: 30 chỗ
 • Phòng Đọc NCS và Giảng viên: 30 chỗ
 • Phòng Giáo trình: 100 chỗ

Giáo trình, tài liệu

 • Phòng Giáo trình: 118.878 cuốn
 • Phòng Đọc mở (Tiếng Việt + Ngoại văn): 58.790 tài liệu