Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc phòng tuyển dụng Kỹ sư xây dựng sắp tốt nghiệp