Chương trình NEXT GEN - BUILDING FUTURES do Coteccons Group phối hợp tổ chức tại Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

⏰Thời gian:
08h00 - 12h00 - Ngày 17/06/2022

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 (Tòa G3) – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

⚛️ Nội dung:
•    Ký kết thỏa thuận hợp tác 2022 giữa Coteccons Group và Khoa XDDD&CN – Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
•    Giới thiệu chung về Coteccons Group - Cơ hội đào tạo – Cơ hội việc làm
•    Hội thảo chuyên đề Xây dựng
•    Trao học bổng khuyến khích học tập

Đối tượng tham dự: Tất cả các bạn SV Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Thông tin liên hệ: Email: tuyendung@coteccons.vn
Thông tin tham khảo: www.coteccons.vn