C.Ty CP Thanh Bình Hà Nội (đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) Thông báo tuyển dụng