HỘI THẢO GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM/NHẬT BẢN

Miễn phí 100% Trình độ tiếng Nhật khi phỏng vấn: N4 trở lên

- Thời gian: 10h00, Thứ Năm ngày 29/2/2024

- Địa điểm: Phòng Họp Tầng 2 Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

- Link đăng ký: https://forms.gle/jHo3V7L5eZWJmq4BA

----- THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phòng Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Hotline: 024 3869 1302 Email: htqt@huce.edu.vn