Hội thảo trực tuyến Giới thiệu Tập đoàn Xây dựng MAEDA Nhật Bản

Thời gian: 13:00 thứ Ba ngày 29 tháng 3 năm 2022

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

ID: 4557416479

Nội dung:

1. Giới thiệu về các khái niệm trong công nghệ xây dựng tiên tiến, hiện đại của Tập đoàn

2. Giới thiệu về cơ hội việc làm tại Tập đoàn

Đối tượng: mở rộng

Link đăng ký tham dự: https://docs.google.com/.../1A9s4LnzmeYgqapw0w722.../edit...

Hẹn gặp các bạn tại buổi Hội thảo!