Công ty DCCD thông báo tuyển dụng tháng 02/2022

Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc Phòng (DCCD) thông báo tuyển dụng một số vị trí: