Tin tức đào tạo

Biểu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Biểu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

CÔNG KHAI CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC NĂM HỌC 2021-202...

Biểu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022.

Biểu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022.

CÔNG KHAI CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC NĂM HỌC 2021-202...

Thông báo về Quyết định mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Thông báo về Quyết định mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Quyết định số 264/QĐ-ĐHXD của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về việc mở ngành Logistics và Quản ...

Buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và Trường Đại học Xây dựng về đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng

Buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và Trường Đại học Xây dựng về đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng

Chiều ngày 20/10/2020, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng dẫn đầu. Hai ...

Trường Đại học Xây dựng tổ chức Lấy ý kiến góp ý cho mẫu văn bằng giáo dục đại học mới

Trường Đại học Xây dựng tổ chức Lấy ý kiến góp ý cho mẫu văn bằng giáo dục đại học mới

Thực hiện các quy định tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số ...

Trường Đại học Xây dựng là một trong bốn trường Đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế

Trường Đại học Xây dựng là một trong bốn trường Đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế

Ngày 12/6/2017, 4 trường Đại học đầu tiên của Việt Nam gồm Trường Đại học Xây dựng, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP Hồ Chí Minh ...