Tin tức đào tạo

Biểu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023

Biểu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023

CÔNG KHAI CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC NĂM HỌC 2022-202...

Biểu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành (2022-2023)

Biểu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành (2022-2023)

CÔNG KHAI CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC NĂM HỌC 2022-202...

Biểu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022.

Biểu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022.

CÔNG KHAI CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC NĂM HỌC 2021-202...

Thông báo về Quyết định mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Thông báo về Quyết định mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Quyết định số 264/QĐ-ĐHXD của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về việc mở ngành Logistics và Quản ...

Buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và Trường Đại học Xây dựng về đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng

Buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và Trường Đại học Xây dựng về đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng

Chiều ngày 20/10/2020, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng dẫn đầu. Hai ...

Mô hình đào tạo đại học theo khung trình độ quốc gia Việt Nam của Trường Đại học Xây dựng năm 2020

Mô hình đào tạo đại học theo khung trình độ quốc gia Việt Nam của Trường Đại học Xây dựng năm 2020

Để đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thực hiện công bố chung của 7 trường đại học đào tạo khối kỹ thuật ...