Tin tức đào tạo

Trường Đại học Xây dựng tổ chức Lấy ý kiến góp ý cho mẫu văn bằng giáo dục đại học mới

Thực hiện các quy định tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Thông tư 21/2019/BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 27/2019/BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, Trường Đại học Xây dựng đã triển khai thiết kế mới các mẫu văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng Kỹ sư, Bằng Kiến trúc sư, Bằng Thạc sỹ và Bằng Tiến sỹ.

Nhằm hoàn thiện thiết kế các mẫu văn bằng, từ ngày 02/3/2020, Nhà trường đã tiến hành trưng bày các mẫu tại sảnh tầng 1, Nhà A1 để lấy ý kiến góp ý.

Kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên, người học của Trường Đại học Xây dựng tới xem trực tiếp và góp ý kiến cho các mẫu văn bằng mới về nội dung, hình thức cũng như chất liệu.

Trân trọng thông báo!

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục