Năm 2021, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 159 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science

Ngày 05/8/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định số 2157/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021.

Theo quyết định này, trong năm 2021 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 159 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science, đứng thứ 10 trên 33 trường trực thuộc Bộ GD&ĐT. Trước đó, theo kết quả thống kê năm 2020 toàn trường có 116 bài báo quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science, đứng thứ 12 trên 34 trường trực thuộc Bộ. Như vậy trong năm qua Nhà trường đã có sự tăng trưởng tốt về số lượng bài báo quốc tế uy tín và đứng trong top 10 đơn vị trực thuộc Bộ  GD&ĐT có số lượng công bố quốc tế uy tín tốt nhất.

Số lượng và chất lượng các bài báo ngày càng nâng cao, và các lượt trích dẫn cũng tăng dần theo thời gian. Điều này cho thấy sự phát triển về trình độ của đội ngũ cán bộ giảng dạy - nghiên cứu của Nhà trường. Hi vọng rằng trong các năm tới, Nhà trường sẽ tiếp tục ghi nhận được những thành quả mới, góp phần xây dựng thương hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, có nhiều đóng góp quan trọng cho thực tiễn sản xuất, đúng với sứ mạng của mình “đáp ứng tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của xã hội về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển toàn diện hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam” .

Tổng hợp: Đăng Đưọc - Nguồn: Phòng Khoa Học & Công nghệ

Phòng Truyền thông & Tuyển sinh