Danh mục bài báo quốc tế ISI/Scopus năm 2019 của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về số lượng công bố quốc tế của giảng viên trường Đại học Xây dựng, vượt ngưỡng 109 bài: gồm 63 bài ISI và 46 bài Scopus.

Download: Cong bo quoc te 2019_DHXD

Phòng Truyền thông & Tuyển sinh