Vật liệu xây dựng - Hệ VLVH

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

TT

MÃ NGÀNH

HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

1

4201

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa M-L 1

2

2

4202

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa M-L 2

3

3

4101

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

4102

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

5

3701

Nhập môn quản trị kinh doanh

2

6

5601

Pháp luật đại cương

2

7

3901

Đại số

3

8

3902

Giải tích 1

3

9

3903

Giải tích 2

4

10

4001

Xác suất thống kê

2

11

4501

Tin học đại cương

3

12

2501

Vật lý 1

3

13

2502

Vật lý 2

2

14

2401

Hoá học đại cương

2

15

3001

Hình hoạ

3

16

3002

Vẽ kỹ thuật

3

17

4401

Ngoại ngữ 1

3

18

4402

Ngoại ngữ 2

3

19

0101

Cơ học cơ sở 1

3

20

0601

Sức bền vật liệu 1

3

21

0301

Cơ học kết cấu 1

3

22

0401

Kết cấu bê tông cốt thép 1

3

23

0402

Đồ án kết cấu BTCT 1

1

24

1101

Kỹ thuật nhiệt

2

25

2301

Vật liệu xây dựng

3

26

2302

Thực hành thí nghiệm VLXD

1

27

1001

Môi trường và phát triển bền vững

2

28

0201

An toàn lao động

2

29

1901

Thuỷ lực cơ sở

3

30

2602

Cơ sở kỹ thuật cơ khí

2

31

2603

Cơ sở kỹ thuật cơ khí 2

3

32

3301

Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

2

33

3302

Đồ án kiến trúc dân dụng và công nghiệp

1

34

3602

Kinh tế công nghiệp Vật liệu xây dựng

2

35

2402

Hóa học vô cơ và các vật liệu vô cơ

3

36

2403

Hóa hữu cơ - Pôlyme

2

37

2404

Hoá lý - hóa Keo

2

38

2405

Hóa phân tích

2

39

2406

Công nghệ hoá học

2

40

2701

Kỹ thuật điện

2

41

0207

Kỹ thuật thi công

2

42

1503

Khoáng vật  & Thạch Học

2

43

2201

Hoá lý Silicát

3

44

2202

Thiết bị nhiệt

3

45

2203

Đồ án thiết bị nhiệt

1

46

2204

Công nghệ bê tông xi măng

4

47

2803

Máy sản xuất vật liệu xây dựng

3

48

2804

Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng

1

49

2205

Công nghệ chất kết dính vô cơ

4

50

2206

Đồ án CN chất kết dính vô cơ

1

51

2207

Công nghệ gốm xây dựng

4

52

2208

Đồ án công nghệ gốm xây dựng

1

53

2209

Đồ án công nghệ bê tông xi măng

1

54

3609

Tổ chức quản lý xí nghiệp

2

55

2210

Vật liệu cách nhiệt

2

56

2211

Công nghệ thuỷ tinh xây dựng

2

57

2704

Tự động hoá + điện tử CN

2

58

2212

Công nghệ bê tông nặng chịu nhiệt dùng XMPL

2

59

2213

Công nghệ bê tông Pôlyme

2

60

2214

An toàn lao động trong các nhà máy SX VLXD

2

61

 

Các môn tự chọn

2

 

2215

Vật liệu làm đường

(1)

 

2216

Vật liệu dùng cho các công trình thuỷ

(1)

 

2217

Vật liệu chịu lửa

(1)

 

2218

Vật liệu trang trí hoàn thiện

(1)

 

2219

Vật liệu trong môi trường hoá học

(1)

 

2220

Vật liệu gốm lọc

(1)

62

8801

Thực tập Cán bộ kỹ thuật

6

63

8802

Đồ án tốt nghiệp

15