Kinh tế xây dựng - Hệ VLVH

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

1

4201

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa M-L 1

2

2

4202

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa M-L 2

3

3

4101

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

4102

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN

3

5

3701

Nhập môn Quản trị kinh doanh

2

6

3801

Pháp luật đại cương

2

7

3901

Đại số

3

8

3902

Giải tích 1

3

9

3903

Giải tích 2

4

10

4001

Xác suất thống kê

2

11

4501

Tin học đại cương

3

12

2501

Vật lí 1

3

13

2502

Vật lí 2

2

14

2401

Hoá học đại cương

2

15

3001

Hình hoạ

3

16

3002

Vẽ kỹ thuật

3

17

4401

Ngoại ngữ 1

3

18

4402

Ngoại ngữ 2

3

19

0101

Cơ học cơ sở 1

3

20

0601

Sức bền vật liệu 1

3

21

0301

Cơ học kết cấu 1

3

22

0303

Cơ học kết cấu 2

2

23

1401

Trắc địa

3

24

1402

Thực tập trắc địa

1

25

1501

Địa chất công trình

2

26

1301

Cơ học đất

3

27

1302

Nền và móng

2

28

1303

Đồ án Nền móng

1

29

0401

Kết cấu bê tông cốt thép 1

3

30

0402

Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 1

1

31

0501

Kết cấu thép 1

2

32

2701

Kỹ thuật điện

2

33

2801

Máy xây dựng

2

34

2301

Vật liệu xây dựng

3

35

1001

Môi trường và phát triển bền vững

2

36

0201

An toàn lao động

2

37

1901

Thuỷ lực cơ sở

3

38

3201

Cơ sở quy hoạch và kiến trúc

2

39

3601

Kinh tế xây dựng 1

2

40

3303

Kiến trúc 1

3

41

3605

Kinh tế xây dựng 2

3

42

3606

Đồ án Kinh tế xây dựng

1

43

0206

Kỹ thuật thi công

3

44

0208

Đồ án Kỹ thuật thi công

1

45

0804

Cấp thoát nước

2

46

3708

Kinh tế học

3

47

3702

Marketing xây dựng

2

48

3803

Mô hình toán kinh tế

2

49

3804

Luật kinh tế và Luật xây dựng

2

50

3805

Tổ chức xây dựng

4

51

3806

Đồ án Tổ chức xây dựng

1

52

3607

Kinh tế đầu tư

2

53

3608

Đồ án Kinh tế đầu tư

1

54

3807

Định mức kỹ thuật trong xây dựng

2

55

3808

Đồ án Định mức kỹ thuật trong xây dựng

1

56

3809

Quản lý dự án và giám định đầu tư xây dựng

2

57

3704

Thống kê trong xây dựng

2

58

3705

Tài chính doanh nghiệp xây dựng

2

59

3706

Phân tích hoạt động SXKD trong DNXD

2

60

3707

Hạch toán kế toán trong xây dựng

3

61

3810

Kế hoạch dự báo

2

62

3811

Định  giá sản phẩm xây dựng

2

63

8801

Thực tập Cán bộ kỹ thuật

6

64

8802

Đồ án tốt nghiệp

15