Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Hệ VLVH

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

SỐ ĐVHT

1

4201

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa M-L 1

2

2

4202

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa M-L 2

3

3

4101

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

4102

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN

3

5

3701

Nhập môn Quản trị kinh doanh

2

6

3801

Pháp luật đại cương

2

7

3901

Đại số

3

8

3902

Giải tích 1

3

9

3903

Giải tích 2

4

10

4001

Xác suất thống kê

2

11

4501

Tin học đại cương

3

12

2501

Vật lí 1

3

13

2502

Vật lí 2

2

14

2401

Hoá học đại cương

2

15

3001

Hình hoạ

3

16

3002

Vẽ kỹ thuật

3

17

4401

Ngoại ngữ 1

3

18

4402

Ngoại ngữ 2

3

19

0101

Cơ học cơ sở 1

3

20

0102

Cơ học cơ sở 2

2

21

0601

Sức bền vật liệu 1

3

22

0602

Sức bền vật liệu 2

3

23

0301

Cơ học kết cấu 1

3

24

0302

Cơ học kết cấu 2

4

25

1401

Trắc địa

3

26

1402

Thực tập trắc địa

1

27

1501

Địa chất công trình

2

28

1301

Cơ học đất

3

29

1302

Nền và móng

2

30

1303

Đồ án Nền móng

1

31

0401

Kết cấu bê tông cốt thép 1

3

32

0402

Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 1

1

33

0501

Kết cấu thép 1

2

34

1101

Kỹ thuật nhiệt

2

35

2701

Kỹ thuật điện

2

36

2801

Máy xây dựng

2

37

2301

Vật liệu xây dựng

3

38

1001

Môi trường và phát triển bền vững

2

39

0201

An toàn lao động

2

40

1901

Thuỷ lực cơ sở

3

41

1902

Thuỷ văn và phòng chống thiên tai

2

42

3201

Cơ sở quy hoạch và kiến trúc

2

43

3601

Kinh tế xây dựng 1

2

44

3303

Kiến trúc 1

3

45

0403

Kết cấu nhà bê tông cốt thép

3

46

0404

Đồ án Kết cấu nhà bê tông cốt thép

1

47

0503

Kết cấu nhà thép

2

48

0206

Kỹ thuật thi công

3

49

0208

Đồ án Kỹ thuật thi công

1

50

3802

Tổ chức xây dựng

2

51

0804

Cấp thoát nước

2

52

1614

Thiết kế đường ô tô

4

53

1605

Đồ án Thiết kế đường

1

54

1211

Thiết kế và xây dựng cầu 1

3

55

1204

Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép

1

56

1212

Thiết kế và xây dựng cầu 2

3

57

1610

Xây dựng đường và đánh giá chất lượng

2

58

1701

Thiết kế công trình bến cảng

3

59

1702

Xây dựng công trình bến cảng

2

60

1703

Đồ án Công trình cảng

1

61

1801

Thiết kế công trình thuỷ lợi

3

62

1802

Xây dựng công trình thuỷ lợi

2

63

1803

Đồ án Công trình thuỷ lợi

1

64

 8801

Thực tập Cán bộ kỹ thuật

6

65

 8802

Đồ án tốt nghiệp

15