Kiểm định HCERES

Từ ngày 30/11/2023 đến ngày 01/12/2023, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) đã tổ chức đón đoàn chuyên gia của  Hội đồng cấp cao về đánh giá Nghiên cứu và Giáo dục Đại học (HCERES) của Cộng hòa Pháp tổ chức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Đại học lần thứ hai theo tiêu chuẩn của HCERES.

Sau khi nhận được báo cáo của Trường ĐHXHDN, Tổ chức HCERES đã trao đổi và tổ chức phóng vấn trực tiếp các nhóm đối tượng của Trường bao gồm: Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên, giảng viên, cựu sinh viên, các tổ chức đoàn thể. Đoàn công tác của Tổ chức HCERES cũng đã kiểm tra các điều kiện thực tế của Nhà trường, đặc biệt quan tâm, chú trọng đến các cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu, khoa học và công nghệ.

Sau thời gian nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá tổng quan, ngày 10/4/2024, Tổ chức HCERES đã có thông báo Trường ĐHXDHN đủ điều kiện đạt chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế chu kỳ thứ 2 (từ 2024 đến 2029). Đây là một bước quan trọng trong việc nâng cao uy tín và chất lượng của Trường, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác quốc tế rộng lớn.

Chứng nhận kiểm định chất lượng từ HCERES không chỉ là một danh hiệu, mà còn là một cam kết trong việc liên tục cải thiện chất lượng đào tạo của Nhà trường. Trường ĐHXDHN cam kết tiếp tục phấn đấu để thực hiện Sứ mệnh “Đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức; đồng kiến tạo vì sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước” và xây dựng các Giá trị cốt lõi “Trách nhiệm - Sáng tạo - Chất lượng và Hiệu quả”.

Xem thêm: Trao chứng nhận kiểm định của HCERES cho 4 trường Đại học Việt Nam

Phòng Truyền thông & Tuyển sinh