Tin tức sinh viên

Thông báo Kết quả xét tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2022 và kế hoạch xác nhận nhập học và nhập học cho sinh viên khóa 67

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC - HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN K76

1. Thông báo điểm trúng tuyển các ngành/ chuyên ngành và kế hoạch nhập học đại học chính quy năm 2022

2. Hướng dẫn xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Hướng dẫn nhập học

4. Hồ sơ minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh