Hoạt động chung

Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Dự án CALOHEA “Đánh giá và so sánh kết quả học tập trong Giáo dục đại học tại Châu Á”

Từ ngày 1-3/7/2024, Phiên họp toàn thể Lần thứ 8 của Dự án CALOHEA được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Dự án “Đánh giá và so sánh kết quả học tập trong Giáo dục đại học tại Châu Á” (Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Asia – CALOHEA) đã được triển khai từ năm 2021 đến nay, đây là Phiên họp toàn thể cuối cùng để tổng kết các hoạt động và kết quả của Dự án. Đại diện cho Nhóm triển khai Dự án của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) là PGS. TS. Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và ThS. Nghiêm Hà Tân, Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế. Trong suốt thời gian triển khai, Dự án đã kết nối hơn 20 chuyên gia về khoa học giáo dục từ các trường đại học của Châu Âu, 150 chuyên gia từ 26 trường đại học ở 7 quốc gia Đông Nam Á (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam). Trong bối cảnh mảng kiểm định và đảm bảo chất lượng các chương trình Giáo dục đại học tại tất cả các quốc gia Đông Nam Á đang trải qua nhiêu cải cách toàn diện, cơ bản, những kết quả của Dự án CALOHEA mang nhiều ý nghĩa và đóng góp tích cực. Đánh giá trên được tổng hợp từ ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của cả 7 nước trong các Hội thảo Quốc gia của Dự án. Để lan tỏa những kết quả của Dự án, Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) đã công bố Chiến dịch truyền thông toàn cầu kéo dài đến 2029, và Trường ĐHXDHN sẽ đóng vai trò là một trong những thành viên tích cực của AUN.

Một số hình ảnh của Phiên họp

Nguồn: Phòng HTQT