Hoạt động chung

Phiên họp thứ nhất Hội đồng tư vấn Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành Kiến trúc - Xây dựng

Nhằm thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg về việc triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cơ sở Giáo dục đại học có uy tín, ảnh hưởng lớn trong đào tạo lĩnh vực Kiến trúc – Xây dựng, có năng lực và kinh nghiệm trong phát triển và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo là đơn vị tổ chức các hoạt động xây dựng chuẩn chương trình đào tạo của khối ngành Kiến trúc và Xây dựng (theo Quyết định số 3196/QĐ-BGDĐT về việc giao Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là cơ quan tổ chức xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học Khối ngành Kiến trúc – Xây dựng).

Ngày 03/11/2021, phiên họp thứ nhất của Hội đồng tư vấn xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo khối ngành Kiến trúc – Xây dựng đã được tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Toàn cảnh phiên họp

Hội đồng tư vấn xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Kiến trúc – Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 3202/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021, bao gồm các thành viên là lãnh đạo quản lý cấp cao của các cơ sở GDĐH có đào tạo về lĩnh vực Kiến trúc – Xây dựng, các lãnh đạo của các Hiệp hội nghề nghiệp như: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, Hội kinh tế xây dựng Việt Nam; các chuyên gia giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng và các lĩnh vực liên quan khác trong cả nước.

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã điều hành phiên thảo luận và thông qua các nội dung chính của Công tác xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo bao gồm: Quy chế làm việc của Hội đồng, Quy trình các bước thực hiện xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Kiến trúc – Xây dựng, Các nội dung chính của Chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Kiến trúc – Xây dựng và Kế hoạch thực hiện.

PGS.TS Phạm Xuân Anh - Chủ tịch Hội đồng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHXDHN điều hành phiên họp thứ nhất

Các ủy viên của Hội đồng đã thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi về các nội dung của hội nghị và quyết nghị thông qua các nội dung mà thường trực Hội đồng đề xuất để đảm bảo kế hoạch hoàn thành dự thảo Chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Kiến trúc – Xây dựng trước ngày 30 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên Hội đồng tham dự trực tiếp phiên họp chụp ảnh lưu niệm

Phòng Đào tạo – Trường ĐHXDHN