Hoạt động chung

Hội nghị tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024

Ngày 3/6/2024, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) cùng phối hợp với Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 cho các ứng viên khu vực Miền Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị tập huấn có thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, đại diện Hội đồng chức danh Giáo sư ngành, liên ngành và thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở năm 2024; đại diện các cơ sở giáo dục đại học và các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chẩn chức danh GS, PGS năm 2024.

Đại diện Hội đồng Giáo sư Nhà nước phổ biến về các nội dung chính trong Hội nghị

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng HĐGSNN trình bày, phổ biến về các nội dung chính như: (1) Một số thông tin về công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024; (2) Căn cứ xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; (3) Một số điểm quan trọng của Quyết định 37; (4) Tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; (5) Hồ sơ và quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; (6) Những nội dung liên quan khác; (7) Một số lưu ý đối với các Biểu mẫu.

Các ứng viên và đại diện Hội đồng GSNN trao đổi trực tiếp tại Hội nghị tập huấn

Ngoài ra tại Hội nghị, các ứng viên đã đặt câu hỏi trực tiếp và đã được Chánh Văn phòng, các thành viên HĐGSNN và các chuyên gia trong đoàn công tác Văn phòng HĐGSNN giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Một số vấn đề đã được cử tọa và các chuyên gia trao đổi qua lại một cách cởi mở, một số bất cập của quy định hiện hành cũng đã được thảo luận và được Văn phòng ghi nhận để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi sắp tới.

Năm 2024 thành lập 110 Hội đồng Giáo sư cơ sở với tổng số 1033 ứng viên đăng ký (93 ứng viên Giáo sư; 940 ứng viên Phó Giáo sư).

Phòng Truyền thông và Tuyển sinh