Hoạt động chung

GS.TS. Nguyễn Việt Anh làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2024

Ngày 31/5/2024, Hội đồng Giáo sư nhà nước (GSNN) đã công bố Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN và Quyết định số 06/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2024-2029 và thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2024.

Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2024-2029

Theo các quyết định trên, GS.TS.Nguyễn Việt Anh - Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, Viện trưởng Viện  Khoa học và Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2024.

Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2024

Là một trong những nhà khoa học luôn đam mê và tâm huyết với nghề, GS.TS Nguyễn Việt Anh đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu. Trong những năm vừa qua, GS.TS. Nguyễn Việt Anh đã có hơn 100 bài báo được đăng tải trên các Tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, hướng tới các vấn đề mà khoa học và thực tiễn quan tâm, như: Nghiên cứu xử lý các dòng thải đô thị như bùn thải và chất thải rắn hữu cơ, thu hồi biogas sản xuất năng lượng và các tài nguyên khác; Nghiên cứu thu gom, xử lý, cung cấp nước mưa cho các cộng đồng dân cư nghèo; Thoát nước đô thị bền vững; Xử lý nước thải phân tán, chi phí thấp; Kiểm soát ô nhiễm do nước thải công nghiệp;…

Nhiều công trình nghiên cứu, phát minh của GS.TS. Nguyễn Việt Anh đã được cấp bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và được chuyển giao, ứng dụng thành công trong thực tế, như: Hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm kênh mương, sông, hồ; Hệ thống hồ kiểm soát sự cố và xử lý bổ sung nước thải; Giải pháp xử lý nước thải tại chỗ;…

GS.TS. Nguyễn Việt Anh cũng là Chủ tịch Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc nhiệm kỳ  2019 - 2024. Qua đó cho thấy, Hội đồng GSNN và cộng đồng khoa học vẫn luôn giành sự tín nhiệm cũng như tin tưởng đối với GS.TS Nguyễn Việt Anh trong suốt những năm vừa qua.

Cùng với GS. TS. Nguyễn Việt Anh, Hội đồng GSNN cũng bổ nhiệm các GS, PGS của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tham gia các Hội đồng GS ngành/liên ngành: GS. Doãn Minh Khôi, GS. Phan Quang Minh, GS. Nguyễn Văn Tuấn (HĐGS LN Xây dựng - Kiến trúc), PGS. Phạm Duy Hòa, PGS. Hoàng Tùng (HĐGS ngành Giao thông vận tải), GS.TS Trần Văn Liên (HĐGS ngành Cơ học). Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin được chúc mừng các Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường!

Nguồn: Phòng KHCN