Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, toàn thể Cán bộ - Giảng viên - Sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội chủ động tìm hiểu và tuân theo Hiến pháp và Pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin mới nhất về các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm tại Website của phòng Thanh tra Pháp chế tại địa chỉ https://ttpc.huce.edu.vn/