Thư mời tham gia Hội thảo quốc tế ITC 2023 với đối tác Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo quốc tế ITC 2023

với đối tác Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc

 

Hội thảo quốc tế International Technical Conference (ITC 2023) với chủ điểm về “Công nghệ tích hợp bắt nguồn từ nghiên cứu hội tụ liên ngành dẫn đến trái đất thân thiện với con người” sẽ được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc vào tháng 8/2023 sau ba năm gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Năm nay, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) là đối tác đồng tổ chức cùng Đại học Chung-Ang. Thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 23-25/08/2023.

Địa điểm: Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc.

Website: https://www.itc2023.org

Hội thảo bao gồm các lĩnh vực cơ bản: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật đô thị (Quy hoạch và Thiết kế đô thị), và Kỹ thuật kiến trúc. Tuy nhiên, Hội thảo cũng chấp nhận các bài báo về công nghệ mới, một số lĩnh vực cụ thể như:

 • Lý thuyết và Công nghệ tiên tiến trong Kỹ thuật kết cấu;
 • Kỹ thuật cầu đường;
 • Công nghệ tiên tiến trong Địa kỹ thuật;
 • Kỹ thuật môi trường;
 • Quản lý xây dựng;
 • Vật liệu xây dựng;
 • Kỹ thuật tài nguyên nước;
 • Khoa học khí quyển;
 • Kỹ thuật đại dương;
 • Hệ thống giao thông;
 • Kỹ thuật điện và điện tử;
 • Mô hình thông tin công trình (BIM)/ Nhân bản số (Digital Twin)/ Thực tại hỗn hợp (Mixed Reality);
 • Hệ thống thông tin quy hoạch và xây dựng thông minh;
 • Năng lượng và môi trường thông minh;
 • Dịch chuyển thông minh.

Các mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:

16/04/2023: Nộp Tóm tắt

30/04/2023: Thông báo chấp nhận Tóm tắt

14/05/2023: Đăng ký sớm

02/07/2023: Đăng ký thông thường

25/06/2023: Nộp bài báo hoàn chỉnh

23/08- 25/08/2023: Hội thảo

Với vai trò đồng tổ chức, Trường ĐHXDHN khuyến khích các giảng viên và nghiên cứu viên gửi bài báo đến Hội thảo ITC 2023 trong các lĩnh vực phù hợp. Thời hạn nộp Tóm tắt có thể được kéo dài từ 2-3 tuần, các giảng viên và nghiên cứu viên của Nhà trường khi gửi Tóm tắt có thể trực tiếp liên hệ với:

Mr. Nguyễn Duy Cương, Ph.D. candidate, School of Civil and Environmental Engineering, Urban Design and Studies, Chung-Ang University

Email: cuongnguyen@cau.ac.kr

Phí đăng ký Hội thảo:

 

Người tham gia hội thảo

 

Đăng ký sớm

Đăng ký thông thường

Đại biểu

450 USD

500 USD

Sinh viên

200 USD

200 USD

Người tham dự cùng

150 USD

150 USD

Đối với đại biểu tham dự trực tuyến: 150 USD

--------------------------------------------------------------

Hanoi University of Civil Engineering co-organizes the International Technical Conference (ITC2023) with Chung-Ang University, Korea

 

The theme of the International Technical Conference (ITC2023) is ‘Integrative Technology Stemmed from Interdisciplinary Convergence Research Leading to the Human-Friendly Earth” will be held direct and online at Chung-Ang University, Korea in August 2023 after a three-year hiatus due to the Covid-19 pandemic. This year, Hanoi University of Civil Engineering (HUCE) is a co-organizer with the host Chung-Ang University. Details of the time and place are as follows:

Time: 23-25/08/2023.

Place: Chung – Ang, University, Seoul, South Korea.

Website: https://www.itc2023.org

To encourage convergence research, the theme will cover the following disciplines but not limited to: Civil Engineering, Transportation Engineering, Urban Engineering (Urban Planning and Design) and Architectural Engineer. We also welcome research papers covering the latest technologies such as Artificial Intelligenoe, Robotics, Urban Air Mobilities related to the above topics. However, Conference also accept Papers and technical articles in the following areas:

 • Theory and Advanced Technology of Engineering Structures
 • Bridge Engineering
 • Advanced Technology of Geotechnical Engineering
 • Environmental Engineering
 • Construction Management
 • Civil Engineering Materials
 • Water Resources Engineering
 • Atmospheric Sciences
 • Ocean Engineering
 • Transportation and Pavement Systems
 • Electrical and Electronics Engineering
 • Building Inforinafion Modeling/Digital Twin/MR
 • Smart Planning and Construction Information System
 • Smart Energy and Environment
 • Smart Mobility

Important Date

16 April 2023 : Abstract submission

16 April 2023 : Abstract acception notification

14 May 2023: Early bird registration

02 July 2023: Regular registration

25 June 2023:  Full paper submission

23 August – 25 August: Conference days

As a co-organizer, HUCE encourages lecturers and researchers to submit papers to the ITC 2023  in relevant fields. The deadline for submitting Abstracts can be extended from 2-3 weeks, lecturers and researchers of the University when submitting their Abstracts can directly contact:

Mr. Nguyen Duy Cuong, Ph.D. candidate, School of Civil and Environmental Engineering, Urban Design and Studies, Chung-Ang University

Email: cuongnguyen@cau.ac.kr

Registration     

 

Physical Conference Participants

 

Early bird registration

Regular registration

Delegate

USD450.00

USD500.00

Student

USD200.00

USD200.00

Attendee

USD150.00

USD150.00

For Virtual Participants: USD150.00