Thư mời hội thảo: Triển khai giải pháp công nghệ "Mô hình cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ"

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại học Xây dựng (NUCETECH), Liên minh Quyền nhà ở Châu Á (ACHR), Công ty Đầu tư Tiếp thị Bất động sản Việt Nam (bandongsan.vn) trân trọng kính mời Quý vị tham dự thội thảo triển khai giải pháp công nghệ: Mô hình cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết cải cạo, xây dựng lại chung cư cũ.