THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024 (Dự kiến)

I. Phương thức tuyển sinh

1. Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Xét tuyển ở tất cả các ngành, chuyên ngành. Các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật kết hợp với kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Trường), trong đó môn Vẽ Mỹ thuật là môn thi chính, nhân hệ số 2.

2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Xét tuyển ở các ngành, chuyên ngành trừ nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch.

- Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (áp dụng chung cho cả thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2024);

- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36 (các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) có thể sử dụng để thay thế môn Tiếng Anh (Tiếng Pháp) trong tổ hợp xét tuyển.

3. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức

 Xét tuyển ở các ngành/chuyên ngành trừ nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch.

4. Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36 (các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) và kết quả 02 môn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (môn Toán và 01 môn không phải ngoại ngữ) trong tổ hợp xét tuyển. Với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật 02 môn xét tuyển là môn Toán và Vẽ Mỹ thuật, môn Vẽ Mỹ thuật do Trường ĐHXDHN tổ chức.

5. Phương thức 5: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển

5.1. Tuyển thẳng:

5.1.1. Tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành/chuyên ngành do Hiệu trưởng quyết định;

b) Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp), cụ thể:

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia được tuyển thẳng vào ngành/ chuyên ngành phù hợp với môn đoạt giải như sau:

Stt

Môn thi

Ngành/ Chuyên ngành tuyển thẳng

1

Toán học, Vật lý

Tất cả các ngành, chuyên ngành

2

Hóa học

Các ngành, chuyên ngành (trừ các ngành và chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị)

3

Tin học

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

4

Sinh học

Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật vật liệu, Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng.

Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia được xét tuyển thẳng vào ngành/chuyên ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

- Thí sinh đoạt giải chính thức trong cuộc thi nghệ thuật quốc tế về mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào học nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch tùy vào môn thi hoặc nội dung đề tài đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;

c) Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành/chuyên ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:

- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành/chuyên ngành nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lớp 10, 11, 12 đạt loại Giỏi và tốt nghiệp THPT năm 2024.

Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình học bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

d) Thí sinh là học sinh của các trường Dự bị đại học thực hiện theo Quy chế của Bộ GDĐT.

5.1.2. Tuyển thẳng theo Đề án của Trường:

Thí sinh là học sinh hệ chuyên (3 năm học lớp 10, 11, 12) của các trường THPT chuyên toàn quốc, các trường THPT trọng điểm quốc gia có điểm trung bình chung học tập của 05 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên (điểm trung bình học kỳ nào đó trong 05 học kỳ có thể nhỏ hơn 8,0) được tuyển thẳng vào trường theo ngành, chuyên ngành phù hợp với môn chuyên mà thí sinh theo học.  

Ghi chú: Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển thẳng vào các ngành/chuyên ngành có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật phải dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường tổ chức và đạt từ 6,0 điểm trở lên.

5.2. Ưu tiên xét tuyển:

5.2.1. Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GDĐT:

- Thí sinh quy định tại điểm a, b mục 5.1.1 nhưng không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành theo nguyện vọng;

- Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được ưu tiên xét tuyển theo ngành/chuyên ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển;

- Thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về mỹ thuật được ưu tiên xét tuyển vào nhóm ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

5.2.2. Ưu tiên xét tuyển theo Đề án của Trường:

- Thí sinh đoạt các giải nhất, nhì, ba các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các môn đoạt giải gồm: Toán (Tin học), Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh (Tiếng Pháp), Địa lý được ưu tiên xét tuyển theo ngành/chuyên ngành phù hợp với môn đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển;

5.2.3. Điều kiện trúng tuyển:

Tổng điểm 3 môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi môn Vẽ Mỹ thuật năm 2024 (với nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch) theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường.

II. Tổ chức tuyển sinh

1. Ngành, chuyên ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh:

Stt

Ngành/ Chuyên ngành


tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

Tổng
chỉ tiêu
(dự kiến)

1

Ngành Kiến trúc

7580101

V00, V02, V10

300

2

Ngành Kiến trúc/Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ

7580101_02

V00, V02

50

3

Ngành Kiến trúc cảnh quan

7580102

V00, V02, V06

50

4

Kiến trúc nội thất

7580103

V00, V02

100

5

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

V00, V01, V02

50

6

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00, A01, D01, D07

200

7

Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

7580201_01

A00, A01, D07, D24, D29

550

8

Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình

7580201_02

A00, A01, D07

90

9

Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng

7580201_03

A00, A01, D01, D07

150

10

Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy

7580201_04

A00, A01, D01, D07

50

11

Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình biển

7580201_05

A00, A01, D01, D07

50

12

Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường

7580205_01

A00, A01, D01, D07

100

13

Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước

7580213_01

A00, A01, B00, D07

50

14

  Kỹ thuật Môi trường

7520320

A00, A01, B00, D07

40

15

  Kỹ thuật vật liệu

7520309

A00, A01, B00, D07

40

16

  Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

7510105

A00, A01, B00, D07

40

17

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D01, D07

300

18

Khoa học Máy tính

7480101

A00, A01, D01, D07

130

19

Kỹ thuật cơ khí 

7520103

A00, A01, D07

100

20

Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng

7520103_01

A00, A01, D07

40

21

Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện

7520103_03

A00, A01, D07

80

22

Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô

7520103_04

A00, A01, D07

100

23

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01, D07

50

24

Kinh tế xây dựng

7580301

A00, A01, D01, D07

450

25

Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị

7580302_01

A00, A01, D01, D07

100

26

Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản

7580302_02

A00, A01, D01, D07

100

27

Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị

7580302_03

A00, A01, D01, D07

100

28

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

150

29

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV)

7580201_CLC

A00, A01, D01, D07, D24, D29

100

30

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo tạo liên kết với Đại học Mississippi -  Hoa Kỳ)

7580201_QT

A00, A01, D01, D07

20

31

Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi -  Hoa Kỳ)

7480101_QT

A00, A01, D01, D07

20

32

Các ngành/ Chuyên ngành dự kiến mở mới năm 2024 (ngành Mỹ thuật đô thị, ngành Quản lý dự án, ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng và nhiều chuyên ngành khác …)

 

 

450

Tổng

 

 

4.200

2. Nguyên tắc xét tuyển và công thức tính điểm xét tuyển:

2.1. Nguyên tắc xét tuyển:

- Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất;

- Không sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển;

- Thí sinh được xét tuyển bình đẳng vào một ngành/chuyên ngành theo kết quả xét tuyển, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Chỉ tiêu xét tuyển theo từng phương thức, từng ngành/chuyên ngành có thể thay đổi căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký và kết quả xét tuyển của thí sinh.

2.2. Công thức tính điểm và điều kiện xét tuyển:

2.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

a) Công thức tính:

Tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân, cụ thể:

Với tổ hợp có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật (Tổ hợp V00; V01; V02; V06; V10) môn Vẽ Mỹ thuật là môn thi chính, nhân hệ số 2

ĐX =  (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)/4 X 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) 

-  Đối với tổ hợp môn xét tuyển còn lại

ĐX =  (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) +  Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

b) Điều kiện xét tuyển: Ngưỡng đầu vào sẽ công bố sau theo quy định của Bộ GDĐT.

2.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

a) Công thức tính điểm xét tuyển:

Tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân, cụ thể:

ĐX =  (M1 + M2 + M3) + ĐƯT (nếu có)

Trong đó:

M1 = (TB cả năm lớp 10 môn 1 + TB cả năm lớp 11 môn 1 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 1)/3;

M2 = (TB cả năm lớp 10 môn 2 + TB cả năm lớp 11 môn 2 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 2)/3;

M3 = (TB cả năm lớp 10 môn 3 + TB cả năm lớp 11 môn 3 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 3)/3;

ĐƯT: Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

* Nếu thí sinh dùng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển thì môn Tiếng Anh (Tiếng Pháp) trong tổ hợp xét tuyển được quy đổi là 10 điểm.

b) Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Tổng điểm trung bình cộng năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn  trong tổ hợp xét tuyển phải ≥ 18,0 điểm, trong đó không có điểm trung bình cộng môn nào  dưới 5,50 điểm.

2.2.3. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy

Tổng điểm 03 bài thi: Tư duy Toán họcTư duy Đọc hiểuTư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề. Công thức tính và thang điểm sẽ được thông báo sau.

2.2.4. Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp

a) Công thức tính điểm xét tuyển:

Tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân, cụ thế:

ĐX = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng), trong đó:

- Trong đó:

M1: Điểm quy đổi chứng chỉ: 10 điểm nếu thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế nêu trên;

M2, M3: Là điểm 02 môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc tổ hợp xét tuyển, trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải ngoại ngữ. Với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật là điểm môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm môn Vẽ Mỹ thuật của Trường năm 2024.

b) Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Tổng điểm 02 môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm, trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải ngoại ngữ. Với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và điểm môn Vẽ Mỹ thuật của Trường năm 2024 đạt ≥ 12,0 điểm.

2.3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Ngưỡng đầu vào:

Ngưỡng đầu vào của phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi ĐGTD sẽ công bố sau theo quy định của Bộ GDĐT;

4. Mô hình, chương trình đào tạo và cấp bằng:

a) Người tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư trình độ bậc 7 theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (tương đương trình độ thạc sĩ) với thời gian đào tạo 5 năm (ngoại trừ ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, ngành Quản lý xây dựng/chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị chỉ đào tạo trình độ đại học và cấp bằng cử nhân và một số chương trình đặc thù).

b) Sau khi kết thúc chương trình đào tạo trình độ đại học (3,5 năm) và nhận bằng cử nhân, người học được chuyển tiếp sang học kỹ sư/kiến trúc sư, thạc sĩ. Thời gian đào tạo trình độ kỹ sư/kiến trúc sư là 1,5 năm và thạc sĩ là 2 năm.

c) Sau khi kết thúc chương trình đào tạo trình độ đại học (3,5 năm) và nhận bằng cử nhân, người học có thể chuyển ngành học khi chuyển tiếp sang chương trình kỹ sư/kiến trúc sư, thạc sĩ. Thời gian đào tạo tùy thuộc vào số lượng học phần bổ sung.

5. Các chương trình chất lượng cao, quốc tế:

5.1. Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ:
Gồm hai ngành: 40 chỉ tiêu

1) Kỹ thuật xây dựng: 20 chỉ tiêu;

2) Khoa học máy tính: 20 chỉ tiêu.

Sinh viên học theo chương trình 2+2; Giai đoạn I (2 năm) học tại Trường ĐHXDHN, học phí theo quy định của Trường (khoảng 60.000.000đ/năm); Giai đoạn II (2 năm) học tại Đại học Mississippi (Hoa Kỳ), học phí theo quy định của Đại học Mississippi (khoảng 20.000USD/năm, đã trừ 6.000USD/năm theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội với Đại học Mississippi). Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên được nhận bằng của Đại học Mississippi. (Chi tiết xem tại https://tuyensinh.huce.edu.vn/chuong-trinh-dai-hoc-va-du-bi-dai-hoc)

5.2. Các chương trình hợp tác song phương chuyển tiếp tín chỉ:

Sau khi nhập học, sinh viên có thể lựa chọn tham gia một trong các chương trình chuyển tiếp tín chỉ với các trường Đại học của Anh Quốc, Úc như sau:

Stt

Ngành/ Chuyên ngành

Cấu trúc chuyển tiếp

Trường    chuyển tiếp

Nước
đào tạo

1

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

1+2

Đại học Huddersfield

Anh quốc

2

Kiến trúc

2+2

3

Kiến trúc/ Kiến trúc Công nghệ

2+2

4

Kinh tế Xây dựngQuản lý Xây dựng

3+2

5

Khoa học máy tính

2.5+2

Đại học Deakin

Úc

6

Kỹ thuật môi trường

2+2.5

7

Kỹ thuật Xây dựng

2+2

8

Kinh tế xây dựng

3+2

9

Kinh tế Xây dựng, Quản lý Xây dựng

3+2

Đại học Victoria

Úc

10

Kỹ thuật Xây dựng

3+1

Sinh viên hoàn thành chương trình chuyển tiếp sẽ được nhận Bằng cử nhân do các trường đại học đối tác cấp (Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.huce.edu.vn/chuong-trinh-dai-hoc-va-du-bi-dai-hoc)

5.3. Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV:

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 04 chuyên ngành: 100 chỉ tiêu

- Cơ sở Hạ tầng giao thông;

- Kỹ thuật đô thị;

- Kỹ thuật Công trình thuỷ;

- Vật liệu xây dựng.

Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó phân vào các chuyên ngành.

Chương trình PFIEV được thực hiện theo Nghị định thư ngày 12 tháng 11 năm 1997 giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp; Chương trình được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI), Cơ quan kiểm định các chương trình đào tạo kỹ sư Châu Âu (ENAEE) và Bộ GDĐT Việt Nam công nhận tương đương trình độ thạc sĩ.

5.4. Các chương trình đào tạo Anh ngữ - Pháp ngữ:

Xét tuyển sau khi nhập học vào trường gồm có:

a) Các chương trình đào tạo Pháp ngữ - Hợp tác với AUF (Tổ chức đại học Pháp ngữ), gồm có:

- Ngành Kiến trúc (KDF): 50 chỉ tiêu

- Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XF): 50 chỉ tiêu

b) Các chương trình đào tạo Anh ngữ:

- Ngành Kiến trúc (KDE): 50 chỉ tiêu

- Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XE): 100 chỉ tiêu

- Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình (HKEC): 50 chỉ tiêu

- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường (CDE): 50 chỉ tiêu

- Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước (MNEC): 50 chỉ tiêu

- Ngành Kinh tế xây dựng (KTE): 50 chỉ tiêu

6. Đăng ký xét tuyển:

6.1. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024:

Theo kế hoạch và quy định chung của Bộ GDĐT. Với các tổ hợp có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật, thí sinh phải dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường tổ chức, thông tin chi tiết xem trên website: tuyensinh.huce.edu.vn

6.2. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ):

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cả 2 hệ thống:

- Cổng Thông tin điện tử của Trường: https://xthb.huce.edu.vn

- Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (hoặc Cổng dịch vụ Công quốc gia).

6.3. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 do ĐHBKHN chủ trì tổ chức: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo thông báo của ĐHBKHN và đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (hoặc Cổng dịch vụ Công quốc gia).

6.4. Phương thức xét tuyển kết hợp:

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cả 2 hệ thống:

Cổng Thông tin điện tử của Trường: https://xtkh.huce.edu.vn

- Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (hoặc Cổng dịch vụ Công quốc gia);

6.5. Phương thức tuyển thẳng:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo thông báo chi tiết của Nhà trường;

6.6. Phương thức ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cả 2 hệ thống:

Cổng Thông tin điện tử của Trường: https://utxt.huce.edu.vn

- Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (hoặc Cổng dịch vụ Công quốc gia);

Trường sẽ thông báo về công tác tổ chức tuyển sinh trên Trang Thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.huce.edu.vn/

7. Thông tin đăng ký xét tuyển

- Mã trường: XDA

- Tên trường: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

8. Địa chỉ liên hệ

Bộ phận tuyển sinh Đại học, Phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: P.304 nhà A1, số 55 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024)38 694 711            Hotline: 0869 071 382

Email: tuyensinhdh@huce.edu.vn

Trang Thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.huce.edu.vn/

Fanpagehttps://www.facebook.com/truongdhxaydung

Fanpage Tuyển sinh: https://www.facebook.com/tsdhxdhn