Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ Khóa 9 giữa Trường ĐHXDHN và ĐH Saitama, Nhật Bản