Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Mẫu Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023: Tải tại đây Hoặc Tại đây (File word)