Thông báo Tổ chức Lễ Khai giảng khóa 68

Nhà trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 cho sinh viên K68

Thời gian: Từ 7h30 - 9h45, Chủ nhật ngày 17/9/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà G3