Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Đức Vinh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường cho NCS Nguyễn Đức Vinh

Đề tài: Tái phát triển theo hướng bền vững các công trình công cộng giai đoạn 1975-1986

Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS.TS. Nguyễn Quang Minh

Người hướng dẫn khoa học thứ hai: TS. Nguyễn Việt Huy

Chuyên ngành: Kiến trúc - Mã ngành: 9580101

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web https://sdh.huce.edu.vn/.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI