Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Ngô Kim Tuân

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường cho NCS Ngô Kim Tuân

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng thoát nước sử dụng cốt liệu tái chế từ phế thải xây dựng

Người hướng dẫn khoa học thứ nhất:  GS.TS Phan Quang Minh

Người hướng dẫn khoa học thứ hai: GS.TS Ken Kawamoto

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu -  Mã ngành: 9520309

Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web https://sdh.huce.edu.vn/.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI