Thông báo tổ chức bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Đoàn Xuân Quý

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Đoàn Xuân Quý

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng ứng xử sau đàn hồi của dầm nối tới sự làm việc chịu xoắn của kết cấu lõi nửa kín trong nhà nhiều tầng bê tông cốt thép

Người hướng dẫn khoa học:  

1.    GS.TS Nguyễn Tiến Chương

2.    PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng -  Mã ngành: 9580201

Thời gian: 8h30 ngày 29 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.huce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI