Thông báo số 692/TB-BGD&ĐT Tuyển sinh đi học tại nước CHDC Nhân Dân Lào năm 2022