Thông báo kết quả bỏ phiếu của Hội đồng xét tặng Danh hiệu NGND-NGƯT năm 2023