Thông báo chương trình học bổng Chính Phủ Đài Loan

1. Giá trị học bổng:
- Chính phủ Đài Loan cấp 100% học phí trị giá 100.000 Đài tệ/năm (tương đương 80.000.000 đồng/năm);
- Doanh nghiệp cấp sinh hoạt phí 10.000 Đài tệ/tháng (tương đương 8.000.000/tháng)

2. Lộ trình:

-  Chương trình 3+2 (hoàn thành chương trình đào tạo 03 năm tại trường Đại học Việt Nam, sang học tiếp 02 năm tại Đại học Đài Loan, nhận bằng Đại học chính quy của Đại học Đài Loan).

3. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên đang học năm 4 hoặc đã tốt nghiệp các ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Cơ điện.

4. Chỉ tiêu: 30 sinh viên

5. Điều kiện tham gia:

- Sau thời gian tham gia đào tạo 03 tháng tại Việt Nam sinh viên đạt Chứng chỉ Năng lực Hoa ngữ TOCFL đạt mức A2 trở lên. (Chính phủ Đài Loan hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo tiếng Hoa cho sinh viên cam kết tham gia chương trình) hoặc chứng chỉ tiếng Anh TOIEC 550 và tương đương trở lên.

-  Sau khi tốt nghiệp nhận bằng Đại học của Đài Loan, sinh viên phải cam kết làm việc tối thiểu 02 năm tại Doanh nghiệp đã cấp học bổng.

6. Thời gian đăng ký và nhập học:

- Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký xét tuyển trước ngày 10/5/2024.

Thời gian học tiếng Trung quốc trước khi xuất cảnh: Tháng 6 – 8/2024

- Thời gian nhập học: Tháng 09/2024

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Kính đề nghị Quý Khoa thông báo cho sinh viên quan tâm đăng ký xét tuyển.