Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ Cấp Trường cho: NCS Ngô Quý Tuấn

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ Cấp Trường cho: NCS Ngô Quý Tuấn

 

Đề tài: Nghiên cứu ứng xử uốn dầm cầu dự ứng lực sử dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) trong điều kiện Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS Nguyễn Bình Hà
  2. TS. Lê Bá Danh

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành: Xây dựng Cầu hầm

Mã ngành: 9580205-1

Thời gian: 8h30 ngày 07 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Tầng 1 Phòng họp nhà G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Danh sách Hội đồng bảo vệ:

TT

Họ và tên, học vị, học hàm

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS. Khúc Đăng Tùng

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Chủ tịch

2

GS.TS Trần Đức Nhiệm

Trường ĐH Giao thông Vận tải

Ủy viên PB1

3

GS.TSKH Nguyễn Đông Anh

Viện Cơ học

Ủy viên PB2

4

TS. Đỗ Hữu Thắng

Viện Khoa học và công nghệ Giao thông Vận tải

Ủy viên PB3

5

TS. Nguyễn Quốc Bảo

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Uỷ viên, thư ký

6

PGS.TS Bùi Đức Chính

Trường ĐH Giao thông vận tải

Uỷ viên HĐ

7

TS. Trần Bá Việt

Viện KHCN Xây dựng

Uỷ viên HĐ

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.huce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI