TCCB: QĐ số 455 V/v công nhận kết quả thi tuyển viên chức và QĐ số 456 v/v công nhận thí sinh trúng thi tuyển viên chức

Quyết định số 455/QĐ-ĐHXDHN ngày 04 tháng 5 năm 2022 về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức và Quyết định số 456/QĐ-ĐHXDHN về việc công nhận thí sinh trúng thi tuyển viên chức của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đợt 1 năm 2022.

Các thông tin liên quan: 

>>> Thông báo kết quả thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

>>> Thông báo số 68/TB-ĐHXDHN về việc tuyển dụng viên chức năm 2022