TB V/v thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

Thông báo số 900/TB-ĐHXDHN về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16