QLĐT: TB tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp trường cho NCS Trần Quốc Cường

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Trần Quốc Cường

 

Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép khi mất cột biên

Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Xuân Đạt

    2. PGS.TS Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 9580201

Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 1 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI