QLĐT: TB tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp trường cho NCS Nguyễn Thành Hưng

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Nguyễn Thành Hưng

 

Đề tài: Kiến tạo tính hấp dẫn không gian khu đô thị mới ở Hà Nội

Cán bộ hướng dẫn:       1. GS.TS Nguyễn Quốc Thông

2. TS. Trần Minh Tùng

Chuyên ngành: Kiến trúc

Mã ngành: 9580101

Thời gian: 14h00 ngày 24 tháng 1 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI