QLĐT: TB tổ chức bảo vệ LATS Cấp Trường cho NCS Xaignavong Langkone

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Xaignavong Langkone

 

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức thoát nước và xử lý nước thải phù hợp cho Thủ đô Viên chăn, CHDCND Lào, theo hướng kết hợp tập trung và phân tán

Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Việt Anh

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường nước và nước thải

Mã ngành: 9520320-2

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 nhà G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55, đường Giải Phóng - Hà Nội

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web https://sdh.huce.edu.vn/

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI