QLĐT: TB tổ chức bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Trần Hoài Anh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Trần Hoài Anh

Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dầm bê tông cốt thép chịu uốn bị hư hỏng do ăn mòn được gia cường bằng tấm CFRP

Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang

                                   2. PGS.TS Lê Trung Thành

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 9580201

Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp T1 - Nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI