QLĐT: TB tổ chức bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Ngân

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Nguyễn Thị Ngân

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến kết quả xác định một số thông số mặt đường bê tông xi măng sân bay bằng thiết bị gia tải động

Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Hoàng Tùng

                                   2. TS. Ngô Việt Đức

Chuyên ngành: Xây dựng đường ôtô và đường thành phố

Mã ngành: 9580205-2

Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 7 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp T1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI