QLĐT: TB tổ chức bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

Đề tài: Nghiên cứu xử lý Nitơ trong nước thải sinh hoạt bằng quá trình anammox sử dụng giá thể vi sinh cố định

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Hiền Hoa

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường nước và nước thải

Mã ngành: 9580201

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp T1 - Nhà H3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI