QLĐT: TB tổ chức bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Nguyễn Đức Xuân

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Nguyễn Đức Xuân

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tối ưu bù co ngắn cột BTCT nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Hồ Ngọc Khoa

                                   2. PGS.TS Phạm Hoàng Anh

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 9580201

Thời gian: 8h30 ngày 16 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp T1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI