KTĐB: TB triển khai khảo sát tình hình việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm học 2019-2020